Little Apple - Piano

686,813

Bài hát : Little Apple - Piano

Wǒ zhǒng xià yī kē zhǒng zǐ
我种下一颗种子
I planted a seed

Zhōng yú zhǎng chū le guǒ shí
终于长出了果实
Finally bore fruits

Jīn tiān shì gè wěi dà rì zǐ
今天是个伟大日子
Today is a great day

Zhāi xià xīng xīng sòng gěi nǐ
摘下星星送给你
To pluck the star and give it to you

Zhuài xià yuè liàng sòng gěi nǐ
拽下月亮送给你
To pull down the moon for you

Ràng tài yáng měi tiān wéi nǐ shēng qǐ
让太阳每天为你升起
Let the sun rise for you every day

Biàn chéng là zhú rán shāo zì jǐ
变成蜡烛燃烧自己
To become a candle and burn myself

Zhī wéi zhào liàng nǐ
只为照亮你
Just to light your way

Bǎ wǒ yī qiē dōu xiàn gěi nǐ
把我一切都献给你
To give you everything

Bǎ wǒ yī qiē dōu xiàn gěi nǐ
只要你欢喜
As long as you like it

Nǐ ràng wǒ měi gè míng tiān dōu biàn dé yǒu yì yì
你让我每个明天都变得有意义
You make every tomorrow count

Shēng mìng suī duǎn ài nǐ yǒng yuǎn bú lí bú qì
生命虽短爱你永远 不离不弃
Life is short, but i will love you forever, never depart

Nǐ shì wǒ de xiǎo ya xiǎo píng guǒ ér
你是我的小呀小苹果儿
You are my little apple

Zěn me ài nǐ dōu bú xián duō
怎么爱你都不嫌多
I can't love you more

Hóng hóng de xiǎo liǎn ér wēn nuǎn wǒ de xīn wō
红红的小脸儿温暖我的心窝
Little red face warms my heart

Diǎn liàng wǒ shēng mìng de huǒ huǒ huǒ huǒ huǒ
点亮我生命的火 火火火火
You are the fire to light my life

Nǐ shì wǒ de xiǎo ya xiǎo píng guǒ ér
你是我的小呀小苹果儿
You are my little apple

Jiù xiàng tiān biān zuì měi de yún duǒ
就像天边最美的云朵
Like the most beautiful clouds in the sky

Chūn tiān yòu lái dào le huā kāi mǎn shān pō
春天又来到了花开满山坡
Spring is coming and flowers bloom full of the hillside

Zhǒng xià xī wàng jiù huì shōu huò
种下希望就会收获
Seed the hope, then reap

Cóng bú jiào dé nǐ tǎo yàn
从不觉得你讨厌
Never fed up with you

Nǐ de yī qiē dōu xǐ huān
你的一切都喜欢
I like everything you are

Yǒu nǐ de měi tiān dōu xīn xiān
有你的每天都新鲜
Every day you’re with me feels fresh

Yǒu nǐ yáng guāng gèng càn làn
有你阳光更灿烂
The sun is more shining when you are here

Yǒu nǐ hēi yè bú hēi àn
有你黑夜不黑暗
The night is no longer dark

Nǐ shì bái yún wǒ shì lán tiān
你是白云我是蓝天
You are the white cloud, i am the blue sky

Chūn tiān hé nǐ màn bù zài shèng kāi de huā cóng jiān
春天和你漫步在盛开的 花丛间
In spring we stroll along with the blossomed flowers

Xià tiān yè wǎn péi nǐ yī qǐ kàn xīng xīng zhǎ yǎn
夏天夜晚陪你一起看 星星眨眼
In the summer night we watch the stars blinking

Qiū tiān huáng hūn yǔ nǐ cháng yáng zài jīn sè mài tián
秋天黄昏与你徜徉在 金色麦田
At the autumn dusk we wander in the golden wheat fields

Dōng tiān xuě huā fēi wǔ yǒu nǐ gèng jiā wēn nuǎn
冬天雪花飞舞有你 更加温暖
In winter, snowflakes dance, but they are warm because of you
(repeating)

Để tải những bản nhạc Mp3 hay nhất hãy đến với NgheNhacMp3.Org!. Nghe nhạc Little Apple Mp3 chất lượng - Tải Nhạc Miễn Phí - tại NgheNhacMp3.Org, Nhạc hay nhất Little Apple hẹn gặp lại. Tải nhạc Mp3 miễn phí ở đâu nhanh nhất? Đó là tại NgheNhacMp3.Org, truy cập ngay NgheNhacMp3.Org để Nghe Nhạc Trực Tuyến Little Apple miễn phí về máy
Xem toàn bộ

Comment

EMO Gửi