Chính Là Yêu Em - Đào Triết (David Tao)

710,313

Bài hát: Chính Là Yêu Em - Đào Triết (David Tao)

我 一直都想对你说
Wǒ yīzhí dōu xiǎng duì nǐ shuō
I’ve always wanted to tell you

你给我想不到的快乐
Nǐ gěi wǒ xiǎngbùdào de kuàilè
You’ve given me happiness beyond belief

像绿洲给了沙漠
Xiàng lǜzhōu gěile shāmò
Like an oasis in a desert

说你会永远陪着我
Shuō nǐ huì yǒngyuǎn péizhe wǒ
Say that you will forever be by my side

做我的根我翅膀
Zuò wǒ de gēn wǒ chìbǎng
Be my root, my wings

让我飞也有回去的窝
Ràng wǒ fēi yěyǒu huíqù de wō
Let me fly and have a nest to return to

我愿意 我也可以
Wǒ yuànyì wǒ yě kěyǐ
I am willing and I am able

付出一切也不会可惜
Fùchū yīqiè yě bù huì kěxí
To give up everything without any regrets

就在一起看时间流逝
Jiù zài yīqǐ kàn shíjiān liúshì
Let’s just be together and watch time pass by

要记得我们相爱的方式
Yào jìde wǒmen xiāng’ài de fāngshì
Must remember the way of our love

就是爱你 爱着你
Jiùshì ài nǐ àizhe nǐ
I just love you, loving you

有悲有喜有你平淡也有了意义
Yǒu bēi yǒuxǐ yǒu nǐ píngdàn yěyǒule yìyì
With sorrow, with joy, with you even ordinary is meaningful

就是爱你 爱着你
Jiùshì ài nǐ àizhe nǐ
I just love you, just loving you

甜蜜又安心 那种感觉就是你
Tiánmì yòu ānxīn nà zhǒng gǎnjué jiùshì nǐ
Sweet and comfortable, that kind of feeling is just you

我 一直都想对你说
Wǒ yīzhí dōu xiǎng duì nǐ shuō
I’ve always wanted to tell you

你给我想不到的快乐
Nǐ gěi wǒ xiǎngbùdào de kuàilè
You’ve given me happiness beyond belief

像绿洲给了沙漠
Xiàng lǜzhōu gěile shāmò
Like an oasis in a desert

说你会永远陪着我
Shuō nǐ huì yǒngyuǎn péizhe wǒ
Say that you will forever be by my side

做我的根我翅膀
Zuò wǒ de gēn wǒ chìbǎng
Be my root, my wings

让我飞也有回去的窝
Ràng wǒ fēi yěyǒu huíqù de wō
Let me fly and have a nest to return to

我愿意 真的愿意
Wǒ yuànyì zhēn de yuànyì
I am willing, truly willing

付出所有也要保护你
Fùchū suǒyǒu yě yào bǎohù nǐ
To give up everything to protect you

Oh 在一起 时间继续流逝
Oh zài yīqǐ shíjiān jìxù liúshì
Oh together as time continues to pass

请记得我有多么的爱你
Qǐng jìde wǒ yǒu duōme de ài nǐ
Please remember how much I love you

*
Oh 就是爱你爱着你
Oh jiùshì ài nǐ àizhe nǐ
Oh I just love you, loving you

不弃不离开不在意 一路有多少风雨
Bù qì bù líkāi bù zàiyì yīlù yǒu duōshǎo fēngyǔ
Won’t abandon, won’t leave, won’t mind how much wind and rain there’ll be

就是爱你 爱着你
Jiùshì ài nǐ àizhe nǐ
I just love you, loving you

放在你手心灿烂的幸福全给你
Fàng zài nǐ shǒuxīn cànlàn de xìngfú quán gěi nǐ
I place all of the radiant happiness into the palm of your hands

[Repeat *]

Oh 就是爱你爱着你
Oh jiùshì ài nǐ àizhe nǐ
Oh I just love you, loving you

我都愿意
Wǒ dū yuànyì
I’m fully willing

就是爱你 爱着你
Jiùshì ài nǐ àizhe nǐ
I just love you, loving you

要我们在一起
Yào wǒmen zài yīqǐ
I want us to be together

Tải bài hát Chính Là Yêu Em MP3 chất lượng cao - Tải Nhạc Mp3 Zing - tại đây, Tải nhạc mp3 miễn phí Chính Là Yêu Em hẹn mới gặp lại bạn
Cảm ơn bạn đã đến với website NgheNhacMp3.Org!. Nghe nhạc Mp3 Chính Là Yêu Em MP3 tốc độ cao - Tải Nhạc - tại NgheNhacMp3.Org, Nghe nhạc mp3 Chính Là Yêu Em hẹn mới gặp lại bạn.
Xem toàn bộ

Comment

EMO Gửi

BÀI HÁT

Chính Là Yêu Em

Đào Triết (David Tao)

502,309

Chinese Lady / 中國姑娘 (Live)

Đào Triết (David Tao)

701,412

Chính Là Yêu Em

Đào Triết (David Tao)

710,314

Time To Say Goodbye / 好好說再見 (Live)

Đào Triết (David Tao)

913,564

Cô Gái Đó / 那個女孩

Đào Triết (David Tao)

391,634

Đã Từng Quen Biết

Đào Triết (David Tao)

161,787

Moon Over My Heart / 月亮代表我的心 (Live)

Đào Triết (David Tao)

779,439

Vô Duyên

Đào Triết (David Tao)

795,317

Yêu Là Cái Gì

Đào Triết (David Tao)

701,440

Nói Đi Là Đi

Đào Triết (David Tao)

311,583

ALBUM

VIDEO