Bệnh Biến / 病变 - Tiêu Ức Tình

240,726

Bài hát: Bệnh Biến / 病变 - Tiêu Ức Tình

Yǒu tiān wǒ shuì xǐng kàn dào wǒ de shēn biān méi yǒu nǐ
Zài wǒ de yòu biān shì nǐ céng jīn xǐ huān de wán jù
Kě dāng wǒ zhàn qǐ shēn lái zài fáng jiān lǐ xún zhǎo nǐ
Liú xià de zhǐ yǒu dài zhe nǐ wèi dào de yī fēng xìn

Jiù zài zuó tiān hái yī qǐ kàn wǒ men de zhào piàn
Kě xiàn zài ràng wǒ gǎn jué xiàng làn jù lǐ de zhǔ yǎn
Wèi shén me zhè zhǒng shì qíng huì fā shēng zài wǒ shēn biān
Shì bù shì lǎo tiān méi néng kàn dào duì nǐ de fēng diān

Hái xiǎng zhe chuàng zào nǐ de yǔ zhòu
Dàn xiàn zài yǐ jīng bèi wǒ qīng kōng
Nǐ ràng wǒ zhěng gè rén dōu bīng dòng
Hái zěn me zài cì wèi nǐ xīn dòng

Wake up me bù shì nǐ de yì yuàn
Lí kāi wǒ kāishǐ xīn de qǐ diǎn
Kě néng wǒ hái huì duì nǐ tān liàn
Shuí ràng nǐ céng jīn ràng wǒ fēng diān

Fēng diān nà yě shì guò qù de huà miàn
Kàn wǎng hòu de jǐ tiān wǒ cāi nǐ yě bù huì chū xiàn
Wǒ huí xiǎng zhè jǐ nián jiù xiàng shì yào mìng de bìng biàn
Nǐ kě néng tīng bù jiàn lái zì tā duì nǐ de guà niàn ~

Kě néng yǒu diǎn lèi jué dé duì bù duì zhè shì dì jǐ cì zài wèi nǐ sù zuì
Méi liǎo wǒ jiān bǎng nǐ zài shuí shēn páng mǎi de lǐ wù dōu biàn chéng le huī
Céng jīn wǒ duō xiǎng bǎ nǐ biàn piào liang kàn zhe bié rén xiàn mù nǐ de mú yàng
Méi guān xì yǒu xiǎo xióng péi zhe nǐ kàn yuè liàng

Wǒ yǐ jīng kàn dào gēn nǐ duàn diàn de guò chéng dàn wǒ jiǎ zhuāng kàn bù jiàn
Shì bùshì yào biàn dé xiàng gè lì guǐ cái néng jìn rù nǐ de shì jiè
Wèi shén me bù shuō zài jiàn wǒ cāi nǐ yīng gāi shì bù xiǎo xīn de wàng jì
Dōu wú suǒ wèi yě yǒu diǎn lèi yě kě yǐ kāi shǐ xīn de jì yì

Yǒu tiān wǒ shuì xǐng kàn dào wǒ de shēn biān méi yǒu nǐ
Zài wǒ de yòu biān shì nǐ céng jīn xǐ huān de wán jù
Kě dāng wǒ zhàn qǐ shēn lái zài fáng jiān lǐ xún zhǎo nǐ
Liú xià de zhǐ yǒu dài zhe nǐ wèi dào de yī fēng xìn

Jiù zài zuó tiān hái yī qǐ kàn wǒ men de zhào piàn
Kě xiàn zài ràng wǒ gǎn jué xiàng làn jù lǐ de zhǔ yǎn
Wèi shén me zhè zhǒng shì qíng huì fā shēng zài wǒ shēn biān
Shì bù shì lǎo tiān méi néng kàn dào duì nǐ de fēng diān

Wǒ bù néng gòu tíng zhǐ a zhè xiē nián wǒ duì nǐ de fēng diān
Hái huì dài shàng nà tiáo wéi jīn ma zài měi yī gè hán fēng cì gǔ de dōng tiān
Hái yǒu měi cì sòng nǐ huí jiā de lù shàng bù jīng yì jiān chù pèng dào nǐ de shǒu
Nǐ chuān qún zi zhǎ yǎn jīng wàng zhe wǒ nà xiē ràng wǒ xīn dòng de shùn jiān

Nà tiáo shí zìlù kǒu shǐ zhōng yǒu nǐ shēn shang de qì wèi
Chē shuǐ mǎ lóng guò hòu de lù dēng xià de shēn yǐng yòu huì shì shuí
Tā shuō wǒ zhēn de xǐ huān nǐ dàn shì měi cì yù yán yòu bì zuǐ
Nà shí huāng táng de nán hái yòu hún zhuó le jǐ suì

Yǒu tiān wǒ shuì xǐng kàn dào wǒ de shēn biān méi yǒu nǐ
Zài wǒ de yòu biān shì nǐ céng jīn xǐ huān de wán jù
Kě dāng wǒ zhàn qǐ shēn lái zài fáng jiān lǐ xún zhǎo nǐ
Liú xià de zhǐ yǒu dài zhe nǐ wèi dào de yī fēng xìn

Jiù zài zuó tiān hái yī qǐ kàn wǒ men de zhào piàn
Kě xiàn zài ràng wǒ gǎn jué xiàng làn jù lǐ de zhǔ yǎn
Wèi shén me zhè zhǒng shì qíng huì fā shēng zài wǒ shēn biān
Shì bù shì lǎo tiān méi néng kàn dào duì nǐ de fēng diān

Tải nhạc Bệnh Biến / 病变 Mp3 chất lượng - Tải Nhạc Miễn Phí Mp3 Download - tại NgheNhacMp3.Org, Download nhạc mp3 Bệnh Biến / 病变 luôn vui vẻ cùng NgheNhacMp3.Org
Tải nhạc miễn phí Bệnh Biến / 病变 tốc độ cao - Nhạc Mới Bệnh Biến / 病变 - tại đây, Tải nhạc Bệnh Biến / 病变 cảm ơn bạn đã ghé thăm website NgheNhacMp3.Org. Chúc các bạn nghe nhạc Mp3 và tải nhạc Mp3 Bệnh Biến / 病变 vui vẻ, Hãy truy cập thường xuyên NgheNhacMp3.Org để ủng hộ chúng tôi, cảm ơn các bạn rất nhiều!.
Xem toàn bộ

Comment

EMO Gửi

BÀI HÁT

Đông Phong Chí

Tiêu Ức Tình

88,636

Gặp Em Đúng Lúc

Tiêu Ức Tình

119,121

Đại Ngư

Tiêu Ức Tình

290,885

Chướng Nguyệt

Tiểu Nghĩa, Tiêu Ức Tình, Lê Lạc

159,386

Khi Anh Hát Lên Bài Hát Này

Tiêu Ức Tình, Lý Văn Hương

248,872

Đúng Lúc Gặp Gỡ Người

Tiêu Ức Tình

372,428

Đáp Án / 答案

Tiêu Ức Tình

974,816

Sát Phạt

Tiêu Ức Tình, Luân Tang

2,553

ALBUM

VIDEO