Baby, Don't Cry - EXO

737,764

Nǐ jiù bié zài yóuyùle hǎo ma

Jiù qǐng ná chū wǒ de xīnzàng N

à xiàng yīdào hěn cìyǎn de guāngmáng

Liányè de yuèguāng bǎ yǎnjīng guānshàng

Rúguǒ bùshì wǒ shì bié de nánrén

Rúguǒ zhǐshì xǐjù lǐmiàn de yījù huà

Shāo gānle jiù ba

Wǒ yuàn hé nǐ de ài jiāohuàn shānghén

Baby Don’t Cry Tonight

Dāng hēiyè zàicì liàng qǐlái

Baby Don’t Cry Tonight

Jiù dàng zuò méi fāshēngguò yīyàng

Nǐ yǒngyuǎn dōu bù huì huà chéngxiàng pào mǒ yīyàng

Nándào nǐ bù zhīdào ma

So Baby Don’t Cry, Cry

Wǒ de ài shǒuhù nǐ bù fēnkāi

Fàngxià nǐ zuì bù’ān dì xīnfáng

Jiù qǐng jiēshòu mìngyùn ba

Wǒ xiǎng wǒ ài nǐ bǐ gèng duō de liànrén a

Hái gèngjiā bèi de qù ài shàng

When You Smile, Sun Shine

Tài cànlàn de ràng wǒ dū shuō bu chū huà

Zhěng kē xīn qǐ bōlàng

Pāi suìle jiù tíng xiàlái

Baby Don’t Cry Tonight

Zài bàofēng lái xí de yèwǎn (Woo I Can Hold You In My Arms)

Baby Don’t Cry Tonight

Hǎoxiàng hěn shìhé zhège yèwǎn

Dàn zhè yī shùnjiān de jīqíng bù nénggòu yáncháng

Què yào mùsòng nǐ líkāi

So Baby Don’t Cry Cry

Jiù ràng wǒ de ài xiàng jìyì ba

Dàochù yīn yīn de chénchén de lěng kōngqì

Xiànrùle chēng wèi líbié de téngtòng lǐ

Kuàiyào zhìxí tòng dào wúlì wéi yǒu nǐ de xiàoróng cái shì zhèn tòng jì ah!

Wǒ de rènxìng yuèguǐ

Xīwàng wǒmen de gùshì yǒu jiéwěi

Don’t Cry bùxiǎng nǐ bēishāng luò lèi nìngyuàn nǐ duì wǒ shì lěngmò de baby

Say No More (Baby) No More (Don’t Cry)

Bùyào yóuyù bùyào zhēngzhá dāng zhè yīqiè dōu kāishǐ bēngtā

Say No More (Baby) No More (Don’t Cry)

Qǐng ràng wǒ kěyǐ bǎoliú zuìhòu de zūnyán

Huòzhě qǐng jiāng wǒ zhíjiē huǐmiè

Nǐ de yǎnshén chōngmǎnle yuèguāng Baby, Woo

Wúshēng wú xi zài tòngkǔ lǐ liútǎngzhe chúnjié de guāng

Baby Don’t Cry Tonight (Cry)

Dāng hēiyè bù zài liàng qǐlái (I Can Hold You In My Arms)

Baby Don’t Cry Tonight

Jiù dàng zuò méi fāshēngguò yīyàng

Nǐ yǒngyuǎn dōu bù huì huà chéngxiàng pào mǒ yīyàng

Yào yǒngyuǎn dōu bù zhīdào

So Baby Don’t Cry Cry(Don’t Cry Cry)

Wǒ de ài shǒuhù nǐ bù fēnkāi (Cry Cry)

Jiù kàn qīngchén de yángguāng sǎ xiàlái (xiàlái)

Xiàng nǐ yīyàng yàoyǎn de sǎ xiàlái (Falling Down)

Wǒ xiǎng wǒ yǎnjīng mílù xiànzài cái Cry Cry Cry

Cảm ơn bạn đã nghe nhạc Mp3 Baby, Don't Cry với website NgheNhacMp3.Org!. Tải nhạc Mp3 miễn phí ở đâu nhanh nhất? Đó là tại NgheNhacMp3.Org, truy cập ngay NgheNhacMp3.Org để tải nhạc mp3 Baby, Don't Cry miễn phí về máy. Nhạc Zing Mp3 Baby, Don't Cry hot nhất - Tải Nhạc Hay - tại Website NgheNhacMp3.Org, Nhạc mp3 Baby, Don't Cry hẹn gặp bạn tại website NgheNhacMp3.Org
Xem toàn bộ

Comment

EMO Gửi