X Back - Lay (EXO)

863,001

Bài hát: X Back - Lay (EXO)

Cóng yī kāishǐ zǒu de guǐjī baby
Ài de kāishǐ jiào xìng mí
Yīzhí nǐ hé wǒ zài yīqǐ
Nǐ de ài nǐ de xiào gěi wǒ wúxiàn dònglì

Tài duō wēnnuǎn pīn chéng huíyì
Bǐcǐ jǐn jǐn zhuā zhù nà ài de shǒuxīn
Wǒ zhǎnkāi chìbǎng chángshì fēixiáng yǐhòu
Nǐ de ài chéngwéi wǒ lùshàng de navigation

U baby u baby
Oh just yīnwèi nǐ yīnwèi nǐ
Bù fàngqì u baby u baby
Róngyào shì yīnwèi nǐ yīnwèi nǐ

Měi yītiān u baby u baby
Wǒ yào chǒngzhe nǐ chǒngzhe nǐ
Loving u baby u baby
For u

Can I show wèilái wúxiàn dà wǒmen yīqǐ zǒu
Gěi wǒ nǐ de shǒu
Let me know yǒu nǐ péi wǒ yīzhí zǒu dào zuìhòu yeah
Bù fàngshǒu dào zuìhòu zuò nǐ zuì xīndòng de cúnzài

Nǐ shì wǒ de X back
Shìjiè duōme měi wǒmen néng xiāngduì
Kuàilè bù yūhuí cànlàn de xiàoliǎn
Hái yào zhìzào gèng duō gèng duō de yīliàn

Tiǎozhàn gèng duō gèng duō de míngtiān
Say oh yeah wǒ de zhōngjí bǎobèi
Say oh yeah gèng jīngxǐ zài hòumiàn
Wǒ dāyìngguò nǐ bù ràng nǐ shīwàng

Yuēdìng yīgè yīgè jiù ràng tā shíxiàn
Duō xìngyùn wǒmen yǒu bǐcǐ
Zài shēnbiān yīdiǎn dōu bù lèi
10 nián hòu yě yào lái kàn wǒ de yǎnchàng huì

X back
Fùchū de yīqiè
X back
Jì zàixīn lǐmiàn

X back wǒ lái bǎohù nǐ
Yīnwèi ài wǒ yǒngyǒu jiāngù de bǎolěi girl
U baby u baby
Oh just yīnwèi nǐ yīnwèi nǐ

Dōu yīnwèi nǐ
Bù fàngqì u baby u baby
Róngyào shì yīnwèi nǐ yīnwèi nǐ
Dédào róngyào shì yīnwèi nǐ

Měi yītiān u baby u baby
Wǒ yào chǒngzhe nǐ chǒngzhe nǐ
Yào chǒngzhe nǐ
Loving u baby u baby

For u
Can I show wèilái wúxiàn dà wǒmen yīqǐ zǒu
Gěi wǒ nǐ de shǒu
Let me know yǒu nǐ péi wǒ yīzhí zǒu dào zuìhòu yeah

Bù fàngshǒu dào zuìhòu zuò nǐ zuì xīndòng de cúnzài
Nǐ shì wǒ de X back
Cáng zài wǒ shēnhòu wèi nǐ zhēdǎng
Xīwàng nǐ yǒngyuǎn kāixīn xìngfú kuàilè

Wèizhī xiōngyǒng zhìliáo shāng tòng
Shénme dōu bùyào hàipà wǒ zài nǐ de shēnbiān
Dāi zài wǒ shēnhòu wèi nǐ bùzhì
Zuìměi de biǎoqíng jiùshì nǐ de xiàoliǎn

Zuìměi xīngkōng zuìměi xīngqiú yeah
Wúlùn hé shí wǒ dū yǒngyuǎn zài nǐ de shēnhòu
Can I show wèilái wúxiàn dà wǒmen yīqǐ zǒu
Let me know yǒu nǐ péi wǒ yīzhí zǒu dào zuìhòu yeah

Bù fàngshǒu dào zuìhòu zuò nǐ zuì xīndòng de cúnzài
Bù gěi ài jiā shàng qíxiàn yīnwèi děngdài yī wàn nián
Wèi nǐ káng qǐ zhè piàn tiān hé nǐ yīqǐ dào yǒngyuǎn

Wǒ de mùbiāo hěn míngquè jiāmiǎn wèi wáng dì nèitiān
Hé nǐ yuēdìng de yīqiè bù huì biàn
Yīnwèi nǐ shì wǒ de xìng mí X back

Tải Nhạc Miễn Phí Nhanh Nhất tốc độ cao, nghe nhạc Mp3, tải nhạc miễn phí tốc độ cao tạo NgheNhacMp3.Org, hãy nhanh tay tải nhạc X Back để thưởng thức.. Sự có mặt của bạn là niềm vui của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ NgheNhacMp3.Org!. Tải nhạc X Back nhanh - Tải Nhạc Mp3 Miễn Phí - tại NgheNhacMp3.Org, Nhạc mp3 X Back cùng website NgheNhacMp3.Org
Xem toàn bộ

Comment

EMO Gửi