Mask - Lay (EXO)

596,729

Bài hát: Mask - Lay (EXO)

Shízìlù kǒu wǒ qiānbēi dītóu
Hóngsè de dēng kǒu lǜsè jiàntóu
Yào wǒ wǎng zuǒ zǒu wǒ jìxù dītóu
Yānwù mímàn lóngzhào zài sìzhōu

Shuō wǒ zài xuányá jìntóu
Juézé nèixīn zài nùhǒu
You know I’ll be myself
Bù dōu quān dōu shénme quān

Zuò nǐ zìjǐ zhǎngwò fāngxiàngpán lù hái yáoyuǎn
Bù huì bèi zuǒyòu xìnniàn kàn qīng hēi yǔ bái
Yòngxīn qù fēnbiàn shì yǔ fēi hé hǎo yǔ huài
Xiàoróng de zhēnxiàng nèixīn de juéjiàng

Yèshēnrénjìng fēngbì yǐncáng suǒyǒu qíngxù
I don’t have to show you
Everything I’ve been through
Wù wàng chūxīn

Jiùsuàn zhǎozé nínìng yě yào qīngxǐng
Hey bùyào yǒu suǒ yóuyù believe you can do it
Hey bùyào yǒu suǒ gùlǜ
Dédào huòzhě shīqù

Hey kànpò suǒyǒu miànjù
Kànpò kuǐlěi yóuxì
Bǎochí chūxīn wú suǒ wèijù skrt skrt skrt
When I bù qù zhēngbiàn shìfēi suǒyǒu

Què bèi shuō chéng wǒ hàipà shīqù yīqiè
Huǎngyán liè chéng páibǐ jù
Shì gāi chénsī háishì gāi ràng nǐ qù chuīxū
Shìtàiyánliáng chāi xià tāmen de miànjù

Zǎodiǎn tuōlí bié zàilái chénzuì
Nà xūwèi biāoqiān de mínghé lì
Ayy
Zhēn de dōu néng shuō chéng jiǎ de jiǎ de

Jiǎ de dōu néng biàn chéng zhēn de Ayy
Mòmíngqímiào dōu chéngle zhēn de zhēn de kěyǐ girl
Xiàoróng de zhēnxiàng nèixīn de juéjiàng
Yèshēnrénjìng fēngbì yǐncáng suǒyǒu qíngxù

I don’t have to show you
Everything I’ve been through
Wù wàng chūxīn jiùsuàn zhǎozé nínìng yě yào qīngxǐng
Hey bùyào yǒu suǒ yóuyù believe you can do it

Hey bùyào yǒu suǒ gùlǜ dédào huòzhě shīqù
Hey kànpò suǒyǒu miànjù kànpò kuǐlěi yóuxì
Bǎochí chūxīn wú suǒ wèijù skrt skrt skrt
Hànwèi zìjǐ bù xūyào bēiwéi

Yù dào kùnnán wéixiàozhe qù miàn duì
Diǎnrán xīnzhōng xīwàng de huǒyàn ràng yīqiè chóng lái
Yībù yīgè jiǎoyìn cháozhe mèngxiǎng dàolù qiánjìn Aye
Suǒyǒu trouble quán wipe out

Suǒyǒu bāofú quán pāo diào
Mài chū dì yī bù zhòngyào
Méiyǒu shé me zuò bù dào
Bùtóng de fāngshì bùtóng de tàidù

Bùtóng de gǎnjué Like that
Xiāngtóng de yīn’àn xiāngtóng de piànjú
Xiāngtóng tǎo rén yàn Like that
Xiàoróng de zhēnxiàng nèixīn de juéjiàng

Yèshēnrénjìng fēngbì yǐncáng suǒyǒu qíngxù
I don’t have to show you
Everything I’ve been through
Wù wàng chūxīn jiùsuàn zhǎozé nínìng yě yào qīngxǐng

Hey bùyào yǒu suǒ yóuyù believe you can do it
Hey bùyào yǒu suǒ gùlǜ dédào huòzhě shīqù
Hey kànpò suǒyǒu miànjù kànpò kuǐlěi yóuxì
Bǎochí chūxīn wú suǒ wèijù skrt skrt skrt

Tải nhạc mp3 Mask chất lượng - Nhạc Hot Mask - tại đây, Tải nhạc mp3 Mask chất lượng cao. Hãy thường xuyên nghe nhạc Mp3 tại NgheNhacMp3.Org để giúp chúng tôi phát triển website tốt hơn nữa!. Tải nhạc Mask MP3 tốc độ cao - Tải Nhạc - tại đây, Nghe nhạc mp3 Mask tải nhạc nhanh
Xem toàn bộ

Comment

EMO Gửi

BÀI HÁT

Because Of You

Lay (EXO), Lộc Hàm (Lu Han)

567,305

Can You Feel Me

Lay (EXO)

499,011

Lose Control

Lay (EXO)

780,783

Goodbye Christmas

Lay (EXO)

129,529

Director

Lay (EXO)

906,473

Mym (Acoustic Version)

Lay (EXO)

34,088

Gift To Xback

Lay (EXO)

66,682

Mask

Lay (EXO)

596,730

Do It Together (VCR EXO'rDIUM)

Lay (EXO), Chan Yeol (EXO), Kai (EXO), Se Hun (EXO)

80,173

ALBUM

VIDEO