Người Anh Yêu Chính Là Em - Lưu Giai

808,027

Bài hát: Người Anh Yêu Chính Là Em - Lưu Giai

Wúlùn wǒ zǒu dào nǎlǐ dōu bùnéng tíngzhǐ xiǎng nǐ
Qīn'ài de zài wǒ xīnlǐ méi rén bǐ nǐ gèng měilì
Qīng qīng chàng do re mi wèi nǐ pǔ xià yīduàn xuánlǜ
Ràng xīngxīng jiě kāi tónghuà gùshì zhōng de mídǐ

Oh My God wǒ yǐ jīng ài shàng tā
Zhēnshí de biǎodá xiàng hēle qíguài yàoshuǐ zhōngle mófǎ
Jiē shàng liū liū dá dá háishì bùxiǎng huí jiā
Yī gè rén kànzhe diàn yǐng zuǐ lǐ jué zhe bào mǐhuā

Ō měi fēn měi miǎo dōu xiǎng hé nǐ tōng diàn huà
Fēi dào bālí tiě tǎ xià zìzài de hē nǎi kā
Qù bǎi mù dá kàn huǎ héshā tiào sāng bā
Diǎn rán le huǒbǎ wǒmen jìn qíng chàng ba

Wǒ yào ài ài ài de jiùshì nǐ kě'ài nǚhái
Tiānshàng xīngxīng wǒ wèi nǐ zhāi suǒyǒu zhàngdān wǒ lái mǎi
Gēn wǒ lái shuǎ shuài màozi yīqǐ wāi wāi dài
Quán shì jiè wǒ zhǐ ài nǐ yīgè yǒng bù yán gǎi

Kàn chuāngwài chūxiàn cǎihóng tiānkōng jiù huì fàngqíng
Gōngzhǔ hé wángzǐ jùqíng hài nǐ kū hóngle yǎn jīng
Liù hé cǎi nǐ zǒng yíng diǎn shuāngrén fèn bīng jī líng
Ràng suǒyǒu qíngdí dǎnqiè bǐ shuí quántóu gèng yìng

Nǐ xiàng zuǒ zǒuxiàng yòu zǒu wǒ péi nǐ zuǒyòu
Mǎn nǎozi dōu shì nǐ bù zài xiǎng mǒu mǒu mǒu
Jiāotōng dēng qiēhuàn hóng huáng lǜ liàn'ài qing yào zūnxún de guīlǜ
Bié zhěng tiān tòngkū liú tì túrán yòu xiào de xiàng hēle guàn mì

Baby Baby Honey You Like Sweet Candy
Chéngbǎo de jiāo xiǎng qǔ hēng chàngzhe Do Re Mi Fa So La Si
Dī dī suíshí suídì Call nǐ
Hi Come On Come On wǒ xíng yǐng bùlí

Wǒ yào ài ài ài de jiùshì nǐ kě'ài nǚhái
Tiānshàng xīngxīng wǒ wèi nǐ zhāi suǒyǒu zhàngdān wǒ lái mǎi
Gēn wǒ lái shuǎ shuài màozi yīqǐ wāi wāi dài
Quán shì jiè wǒ zhǐ ài nǐ yīgè yǒng bù yán gǎi

Àiqíng xiàng lóng juǎn fēng wǒmen bèi juàn rù qí zhōng
Jiùshì yào ài de tiān bēng dì liè hōng hōng lónglóng
Ài nán miǎn huì shīkòng yě bié zhuāng kě lián chóng
Xiànrù mígōng jīngkǒng shāng tòng nán zuò yīngxióng

Xǐhuān nǐ xiào a xiàng xiān yàn de huā
Tōutōu chuán de qíng huà bèi bào chéng bāguà
Jiě kāi ài de mìmǎ kāixīn wǒ suíbiàn shuā
Di La Di Di La Di zhòu yǔ bèi shīfǎ

Ō xiǎng nǐ ō ài nǐ zài yīqǐ yǒngyuǎn yǒngyuǎn bù fēnlí
Wǒ yào ài ài ài de jiùshì nǐ kě'ài nǚhái
Tiānshàng xīngxīng wǒ wèi nǐ zhāi suǒyǒu zhàngdān wǒ lái mǎi
Gēn wǒ lái shuǎ shuài màozi yīqǐ wāi wāi dài

Quán shì jiè wǒ zhǐ ài nǐ yīgè yǒng bù yán gǎi
Wǒ yào ài ài ài de jiùshì nǐ kě'ài nǚhái
Tiānshàng xīngxīng wǒ wèi nǐ zhāi suǒyǒu zhàngdān wǒ lái mǎi

Gēn wǒ lái shuǎ shuài màozi yīqǐ wāi wāi dài
Quán shì jiè wǒ zhǐ ài nǐ yīgè yǒng bù yán gǎi
Di La Di Di La Di wo ài de jiùshì nǐ

Bài Hát Người Anh Yêu Chính Là Em tốt nhất - Tải Nhạc Hay Người Anh Yêu Chính Là Em - tại NgheNhacMp3.Org, Tải nhạc Mp3 nhanh Người Anh Yêu Chính Là Em hẹn mới gặp lại bạn. Sự có mặt của bạn là niềm vinh hạnh với NgheNhacMp3.Org!. Nghe nhạc hay Mp3 nhất Người Anh Yêu Chính Là Em miễn phí với tốc độ cao - Tải Nhạc - tại NgheNhacMp3.Org, Tải nhạc hay Người Anh Yêu Chính Là Em hẹn mới gặp lại bạn
Xem toàn bộ

Comment

EMO Gửi

BÀI HÁT

My Love My Fate

Lưu Giai

101,687

Love Is Beautiful

Lưu Giai, Sara

71,614

Love You And Love Me

Lưu Giai

881,011

Chúng Ta Kết Hôn Đi

Kim Sa (Jin Sha), Lưu Giai

701,627

Tình Yêu Chính Là Em

Lưu Giai

713,939

ALBUM

VIDEO