Trống Rỗng / 空空如也 - Hồ 66

960,130

Bài hát: Trống Rỗng / 空空如也 - Hồ 66

Shú xí de mò shēng de zhè zhǒng gǎn jué
Chóng fù de céng jīng dì nà xiē qíng jié
Yě zhǐ shì huái nìan
Yì dī dī yì diǎndiǎn yí yè yì piān

Fēn shǒu le yě bú guò sān bǎi duō tiān
Kě wǒ què hài pà yù jiàn
Wǒ méngméng dǒngdǒng guò le yì nián
Zhè yì nián sì hū méi yǒu gǎi biàn

Shǒu zhè nǐ lí kāi hòu de shì jiè
Kōng kōng rǔ yě
Bái tiān hé wǎn shàng dōu shì dōng yè
Bēi shāng de dào lái wǒ cóng bù jù jué

Fǎn zhèng yì shì Kōng kōng kōng kōng rú yě
Wǒ méngméng dǒngdǒng guò le yì nían
Pái huái zaì shí bǎn lù de jiē biān
Céng jīng xiào róng càn làn rú jīn què

Kōng kōng rú yě
Yí qiè de xīng guāng dōu yǐ yǔn miè
Dé guò qiě guò shì wǒ rú jīn sù xiě
Wú suǒ wèi ràng tòng chóng

Tải nhạc nhanh Trống Rỗng / 空空如也 MP3 miễn phí - Tải Nhạc Về điện Thoại Trống Rỗng / 空空如也 - tại NgheNhacMp3.Org, Nghe nhạc hay Trống Rỗng / 空空如也 chúc bạn vui vẻ. Tải nhạc Mp3 miễn phí ở đâu nhanh nhất? Đó là tại NgheNhacMp3.Org, truy cập ngay NgheNhacMp3.Org để Tải Nhạc Miễn Phí Về điện Thoại Trống Rỗng / 空空如也 miễn phí về máy
Mọi ý kiến đóng góp của các bạn sẽ giúp nâng cao sự phát triển của NgheNhacMp3.Org!.
Xem toàn bộ

Comment

EMO Gửi