Con Đường Bình Phàm (Live) - Hoa Thần Vũ

527,825

Bài hát: Con Đường Bình Phàm (Live) - Hoa Thần Vũ

Páihuáizhe de zài lùshàng de
Nǐ yào zǒu ma via via
Yì suì de jiāo'àozhe
Nà yě céng shì wǒ de múyàng

Fèiténgzhe de bù'ānzhe de
Nǐ yào qù nǎ via via
Mí yīyàng de chénmòzhe de
Gùshì nǐ zhēn de zài tīng ma (x2)

Wǒ céngjīng kuàguò shān hé dàhǎi
Yě chuānguò rénshānrénhǎi
Wǒ céngjīng yǒngyǒuzhe de yīqiè
Zhuǎnyǎn dōu piāosàn rú yān

Wǒ céngjīng shīluò shīwàng
Shīdiào suǒyǒu fāngxiàng
Zhídào kànjiàn píngfán
Cái shì wéiyī de dá'àn

Dāng nǐ réngrán hái zài huànxiǎng
Nǐ de míngtiān via via
Tā huì hǎo ma háishì gèng làn
Duì wǒ ér yán shì lìng yītiān (x2)

Wǒ céngjīng huǐle wǒ de yīqiè
Zhǐ xiǎng yǒngyuǎn dì líkāi
Wǒ céngjīng duò rù wúbiān hēi'àn
Xiǎng zhēngzhá wúfǎ zìbá

Wǒ céngjīng xiàng nǐ xiàng tā
Xiàng nà yěcǎo yěhuā
Juéwàngzhe yě kěwàngzhe
Yě kū yě xiào

Yě píngfánzhe
Wǒ céngjīng kuàguò shān hé dàhǎi
Yě chuānguò rénshānrénhǎi
Wǒ céngjīng yǒngyǒuzhe de yīqiè

Zhuǎnyǎn dōu piāosàn rú yān
Wǒ céngjīng shīluò shīwàng
Shīdiào suǒyǒu fāngxiàng
Zhídào kànjiàn píngfán

Cái shì wéiyī de dá'àn
Wǒ céngjīng huǐle wǒ de yīqiè
Zhǐ xiǎng yǒngyuǎn dì líkāi
Wǒ céngjīng duò rù wúbiān hēi'àn

Xiǎng zhēngzhá wúfǎ zì bá
Wǒ céngjīng xiàng nǐ xiàng tā
Xiàng nà yěcǎo yěhuā
Juéwàngzhe yě kěwàngzhe
Yě kū yě xiào yě píngfánzhe

Nghe nhạc mp3 Con Đường Bình Phàm (Live) nhanh - Tải Mp3 - tại đây, Tải nhạc mp3 Con Đường Bình Phàm (Live) chất lượng
Chúng tôi luôn mong rằng NgheNhacMp3.Org sẽ là nơi chia sẻ, cảm thụ cho các bạn yêu âm nhạc!. Tải nhạc mp3 Con Đường Bình Phàm (Live) tốt nhất - Tải Nhạc Miễn Phí Nhanh Nhất Con Đường Bình Phàm (Live) - tại Website NgheNhacMp3.Org, Download nhạc Con Đường Bình Phàm (Live) tải nhạc chất lượng cao.
Xem toàn bộ

Comment

EMO Gửi