9277 - Bắc Đảo Thi

280,598

Bài hát: 9277 - Bắc Đảo Thi

Nǐ yào wǒ zěnme zuò zěnme shuō nǐ cáinéng ài wǒ
Yào wǒ chàng jǐ shǒu gē cáinénggòu jiāng nǐ bǔzhuō
Nǐ yào wǒ zěnme zuò zěnme shuō nǐ cáinéng ài wǒ
Yào wǒ chàng jǐ shǒu gē cáinénggòu jiāng nǐ bǔzhuō

Huòxǔ wǒ tài miǎoxiǎo yǒu jǐ fēn ào
Ràng wǒmen bào yī bào hǎobù hǎo shìjiè tài chǎo
Nǐ shì chǎng bú sàn de
Gǎnrén diànyǐng wēnnuǎn fēngjǐng

Jiǔ duō chóu cái qīngxǐng
Cái nénggòu pá shàng zhè shāndǐng
Nine two seven seven
Everybody Knows

Everybody Knows
Everybody Knows
Nine two seven seven
Everybody Knows

Everybody Knows
Everybody everyboby
Nǐ yào wǒ zěnme zuò zěnme shuō nǐ cái néng ài wǒ
Yào wǒ chàng jǐ shǒu gē cái nénggòu jiāng nǐ bǔzhuō

Nǐ yào wǒ zěnme zuò zěnme shuō nǐ cái néng ài wǒ
Yào wǒ chàng jǐ shǒu gē cái nénggòu jiāng nǐ bǔzhuō
Huòxǔ wǒ tài miǎoxiǎo yǒu jǐ fēn ào
Ràng wǒmen bào yī bào hǎobù hǎo shìjiè tài chǎo

Nǐ shì chǎng bú sàn de
Gǎnrén diànyǐng wēnnuǎn fēngjǐng
Jiǔ duō chóu cái qīngxǐng
Cái nénggòu pá shàng zhè shāndǐng

Nine two seven seven
Everybody Knows
Everybody Knows
Everybody Knows

Nine two seven seven
Everybody Knows
Everybody Knows
Everybody everyboby

Nine two seven seven
Everybody Knows
Everybody Knows
Everybody Knows

Nine two seven seven
Everybody Knows
Everybody Knows
Everybody everyboby

Tải nhạc 9277 chất lượng cao - Tải Nhạc Mp3 - tại đây, Nghe nhạc zing mp3 9277 tải nhạc chất lượng cao
Nghe nhạc mp3 9277 miễn phí với tốc độ cao - Tải Nhạc Miễn Phí - tại NgheNhacMp3.Org, Tải nhạc mới 9277 nghe nhạc hay cùng NgheNhacMp3.Org. Chúng tôi luôn mong rằng NgheNhacMp3.Org sẽ là nơi chia sẻ, cảm thụ cho các bạn yêu âm nhạc!.
Xem toàn bộ

Comment

EMO Gửi

BÀI HÁT

9277

Nightcore, Bắc Đảo Thi

361,609

9277

Bắc Đảo Thi

280,599

Một Khúc Tương Tư

Bắc Đảo Thi

583,816

9277 Thích Hôn (Remix 2019)

Bắc Đảo Thi

56,313

ALBUM

VIDEO