Cặp Đôi Đẹp Nhất / 最美情侣 - Bạch Tiểu Bạch

59,715

Bài hát: Cặp Đôi Đẹp Nhất - Bạch Tiểu Bạch

Nèitiān nǐ zhǎo wǒ tánxīn
Yángguāng xià kàn dào nǐ xiūsè de biǎoqíng
Bìng méiyǒu tài duō tài duō de huàyǔ
Kě wǒ yǐjīng yìshí dào zhè duàn gǎnqíng

Wǒmen yīqǐ zuò zài kāfēi tīng
Wǒmen yīqǐ chī nǐ ài chī de bīngqílín
Wǒmen shì duìfāng zuìměi de jìyì
Nǐ wǎnzhe wǒ de shǒubì xìngfú de zǒu zài rénqún lǐ

Jiù zài yīqǐ shéi ràng wǒmen xiāngyù
Yǐhòu de rìzi wǒmen yīqǐ xiāngyī
Wǒ huì chǒngzhe nǐ wǒ huì zòngróng nǐ
Shéi yào qīfù nǐ wǒ jiù zhàn chū bǎohù nǐ

Jiù zài yīqǐ yīshēng xiàng shǒu bù qì
Jiù zài yīqǐ shéi dōu bùxǔ shuō fēnlí
Zhè duàn liànqíng shì shàngtiān jǐyǔ
Huì ràng wǒmen chéngwéi zhège shìjiè shàng zuìměi de qínglǚ

Nǐ xiào wǒ péizhe nǐ xiào
Nǐ kū wǒ jiù zài nǐ shēnbiān dòu nǐ kāixīn
Rúguǒ nǐ shēngqì bù lǐ wǒ
Wǒ jiù huì hòuzhe liǎnpí xiàng nǐ tiējìn

Gèng duō gèng xiángjìn gēcí zài※ Mojim.Com mó jìng gēcí wǎng
Zài zhè wǒmen gòngtóng hūxī
Bùguǎn wèilái zěnyàng dōu wú suǒ wèijù
Yībèizi dōu shuō wǒ ài nǐ

Ràng zhěnggè chéngshì língtīngzhe wǒmen xìngfú de shēngyīn
Jiù zài yīqǐ shéi ràng wǒmen xiāngyù
Yǐhòu de rìzi wǒmen yīqǐ xiāngyī
Wǒ huì chǒngzhe nǐ wǒ huì zòngróng nǐ

Shéi yào qīfù nǐ wǒ jiù zhàn chū bǎohù nǐ
Jiù zài yīqǐ yīshēng xiàng shǒu bù qì
Jiù zài yīqǐ shéi dōu bùxǔ shuō fēnlí
Zhè duàn liànqíng shì shàngtiān jǐyǔ

Huì ràng wǒmen chéngwéi zhège shìjiè shàng zuìměi de qínglǚ
Zài yīqǐ shéi ràng wǒmen xiāngyù
Yǐhòu de rìzi wǒmen yīqǐ xiāngyī
Wǒ huì chǒngzhe nǐ wǒ huì zòngróng nǐ

Shéi yào qīfù nǐ wǒ jiù zhàn chū bǎohù nǐ
Jiù zài yīqǐ yīshēng xiàng shǒu bù qì
Jiù zài yīqǐ shéi dōu bùxǔ shuō fēnlí

Zhè duàn liànqíng shì shàngtiān jǐyǔ
Huì ràng wǒmen chéngwéi zhège shìjiè shàng zuìměi de qínglǚ
Huì ràng wǒmen chéngwéi zhège shìjiè shàng zuìměi de qíng lǚ

Nghe nhạc Cặp Đôi Đẹp Nhất / 最美情侣 chất lượng - Tải Nhạc Về điện Thoại - tại NgheNhacMp3.Org, Nhạc Việt Cặp Đôi Đẹp Nhất / 最美情侣 hẹn gặp lại
Nghe nhạc hay mp3 Cặp Đôi Đẹp Nhất / 最美情侣 hot nhất - Wap Tải Nhạc - tại Website NgheNhacMp3.Org, Tải nhạc miễn phí mp3 download Cặp Đôi Đẹp Nhất / 最美情侣 cùng website NgheNhacMp3.Org. Chúng tôi luôn mong rằng NgheNhacMp3.Org sẽ là nơi chia sẻ, cảm thụ cho các bạn yêu âm nhạc!.
Xem toàn bộ

Comment

EMO Gửi

BÀI HÁT

Thanh Xuân Chỉ Có Một Lần

Bạch Tiểu Bạch

421,440

Sủng Ái / 宠爱吖

Bạch Tiểu Bạch, Cầu Cầu (Qiu Qiu)

391,656

Cặp Đôi Đẹp Nhất Remix

Bạch Tiểu Bạch, DJ

708,860

May Mắn Có Em / 幸运有你

Bạch Tiểu Bạch

49,451

Có Hay Không / 会不会

Bạch Tiểu Bạch

89,904

Cặp Đôi Đẹp Nhất / 最美情侣

Bạch Tiểu Bạch

59,716

ALBUM

VIDEO